Interview

Тенденции и Предизикателства. Какво мислят експертите ?

Интервю със Симеон Петков, CAMS, CFE, IFSCO Симеон Петков е експерт с над 20 години опит в областта на консултирането, нормативното съответствие, финансовата сигурност, предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма, измамите, международни санкции. Ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq и

Read More