Tag: cryptocurrency

Тенденции и предизвикателства – поредица интервюта с експерти в областта на превенцията на измами и мерките срещу изпирането на пари

Интервю с Радомир Дуков, Началник Отдел Нормативно съответствие от Райфайзен България Радомир Дуков е експерт, с над 14 години опит в банковата система, 13 от които са в Райфайзенбанк (България) ЕАД, където е преминал през всички нива и е заемал

Read More
crypto

Financial Crime Prevention in the Crypto Space

Why addressing fraud and regulatory compliance in crypto is important? The Initial Coin Offering (“ICO”) boom of 2016 and 2017 propagated a diversity of  new blockchain based businesses that got off to a supersonic head start, fueled by funds raised through ICOs.

Read More