Tag: product

Тенденции и Предизикателства. Какво мислят експертите ?

Интервю със Симеон Петков, CAMS, CFE, IFSCO Симеон Петков е експерт с над 20 години опит в областта на консултирането, нормативното съответствие, финансовата сигурност, предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма, измамите, международни санкции. Ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq и

Read More
NOTOLYTIX LTD gets recognized by Forbes Bulgaria.

Notolytix gets recognized by Forbes Bulgaria

How Notolytix doubled its revenue during the challenging year 2020? Ivan Stefanov shares that, thanks to the conservative planning, very motivated team and the flat organization, everybody in NOTO is actively involved in improving the product, which helped us grow our revenue regardless

Read More