БАКБ избра NOTO – комплексно решение за мониторинг в реално време и превенция на прането на пари и измами

BACB+NOTO

В надпревара с няколко компании, Нотолитикс демонстрира своята платформа,, която позволява мониторинг на всички видове трансакции в реално време. Системата разполага с богат инструментариум за идентифициране на високорискови трансакции и потребители.

„БАКБ се стреми да изгражда коректни отношения с клиентите си, основани на прозрачност и взаимно доверие. Ние вярваме, че партньорските отношения с нашите клиенти  предполагат открита и честна комуникация, а защитата на интересите на двете страни е най-важната ни цел. Именно поради това ние сме въвели стриктни политики, които прилагаме за превенция на прането на пари, както и срещу традиционни и киберизмами. За да надградим постигнатите резултати следваме пътя на иновациите и дигитализацията.  Искахме да въведем технология, която да ни позволи да взимаме по-бързи решения и изградим модерна система за мониторинг в реално време и затова БАКБ реши да използва софтуерната платформа на Нотолитикс. Тя разполага с необходимия инструментариум за противодействие на злонамерени действия, както и с необходимите функционалности за регулаторно съответствие с настоящата местна и европейска правна рамка“, коментира Димитър Колчаков, ръководител отдел Нормативно съответствие и контрол, Председател на СС по ЗМИП в БАКБ


БАКБ 
Българо-американска кредитна банка предлага пълен пакет от банкови продукти и услуги на индивидуални и бизнес клиенти, на конкурентни цени и при много високо ниво на обслужване. 

БАКБ е модерна, високотехнологична институция, която отговаря адекватно на все по-високите изисквания на съвременните потребители, адаптира се бързо към променящите се условия на банковия пазар и се възползва от всички технологични иновации, които могат да бъдат в услуга на клиентите й. 

БАКБ организира и структурира своята работа изцяло прилагайки зелени политики. Мисията на банката е да подкрепя зелената икономика, предприемачеството и  устойчивото развитие. През 2021 год. БАКБ е обявена за „Най-зелена банка“ в конкурса на b2b Media „Най-зелените компании на България“ ‘2021


Нотолитикс е българска финтех компания, създадена през 2015 година от група специалисти в областта на предотвратяването на измами във финансовия сектор, с дългогодишен стаж в компании като PaySafe, Groupon и Rakuten. Основният продукт на компанията се нарича NOTO. NOTO  е софтуерно решение, създадено да адресира в реално време AML и Anti Fraud заплахи от различно естество. NOTO работи с всички видове данни и е изключително бърз и гъвкав помощник на Compliance и Anti Fraud отделите.

Нотолитикс има клиенти на 4 континента и обработва милиарди транзакции годишно чрез облачната си инфраструктура.  Нотолитикс е номинирана в Top 50  Rising Stars в класацията на Делойт за Централна и Източна Европа за 2020 година.