Interview

Тенденции и Предизикателства. Какво мислят експертите ?

Интервю със Симеон Петков, CAMS, CFE, IFSCO

Симеон Петков, CAMS, CFE, IFSCO


Симеон Петков е експерт с над 20 години опит в областта на консултирането, нормативното съответствие, финансовата сигурност, предотвратяване изпирането на пари, финансирането на тероризма, измамите, международни санкции. Ръководител на отдел Compliance Operations при холандската необанка bunq и консултант на свободна практика. Сертифициран Специалист по Нормативно съответствие от Люксембургската асоциация на специалистите по нормативен контрол и Института за разпространение на финансови технологии в Люксембург (ALCO/ITTF). Сертифициран специалист по предотвратяване изпирането на пари от Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване изпирането на пари (ACAMS). Сертифициран специалист по нормативно съответствие в областта на международните финансови санкции (FIN/BNPP). Сертифициран специалист по предотвратяване на измами към Асоциацията на сертифицираните специалисти по предотвратяване на измами (ACFE).

Последната година беше белязана от едно необичайно събитие, което се отрази на живота на обществото по всички възможни начини. Разбира се то промени движението на паричните потоци – кешовите разплащания намаляха и се увеличиха електронните разплащания, бизнеси като ресторантьорство и туризъм почти престанаха да функционират. В световен мащаб локдауните ограничиха движенията на хора и продукти и съответно намалиха възможностите за генериране на „мръсни  пари” като например от продажба на наркотици, трафик на мигранти но за сметка на това увеличиха измамите със средства за подпомагане на пострадалите от кризата. Това разбира се доведе до промяна на методите за пране на пари и промени каналите за придвижването им.

Кои според Вашите наблюдения са новите тенденции при прането на пари? 

Наистина ситуацията свързана със световната пандемия и COVID 19 доведе до доста промени по отношение на превенцията и борбата срещу изпирането на пари, а и не само. От една страна рестрикциите в световен мащаб, в това число на придвижване и на стоки и хора, доведе до необходимостта и търсенето на дигитализиране на много от услугите и каналите за комуникация и предлагане не само банковия сектор, но и повсеместно. Съвсем закономерно от другата страна в същата посока се движат и същите нужди изпитват и тези, които се опитват да легализират своите престъпни доходи. Видяхме затрудненията на престъпните организации по отношение на придвижване на парите в брой и индикации за засилен интерес от тяхна страна към дигиталната търговия, дигиталните стоки и услуги, крипто валутите. Същевременно този период на доста екстремни мерки, липсата на унифициран подход от страна на правителствата на различните държави създадоха обстановка благоприятстваща престъпните групи чрез нови празнини в системата и сложна фактическа обстановка в международен план.

Как се отразява дигиталния онбординг и изобщо дигитализацията на банковите процеси на дейностите по прането на пари?

Тези банки, които бяха поели вече по пътя на модернизиране и дигитализация на своите услуги и процеси бяха по-малко изненадани от ситуацията, но във всички случаи обстановката доведе до ускоряване на процесите при всички участници на пазара. Не мога да кажа в никакъв случай, че се наблюдава обаче някакво значимо предимство по отношение на финтех компаниите и нео банките. По-скоро считам че променената обстановка и фокус на регулаторите по отношение на дигиталните канали и услуги може да доведе и до повече затруднения и предизвикателства за тези нови играчи на пазара, които се опитват да докажат не само че предлагат алтернатива на традиционните банки, но и същото ниво на сигурност. 

Наблюдават ли се нови източници на мръсни пари?

Не бих казал, че може да се говори за някаква значима промяна по отношение на начините по които се генерират „мръсни пари“.  Може би има промяна промени в динамиката за определени източници, но не може да говорим за основни промени и нови източници като цяло. Дори засиленият фокус на FATF  по отношение на престъпленията свързани с дивата природа е по-скоро закъсняло по мое мнение внимание към един стар и отдавна съществуващ феномен. Разбира се, измамните схеми бяха набързо осъвременени с характерни аспекти и детайли от пандемичната обстановка. Но лицата стоящи зад тези схеми, се отличават с находчивост, изобретателност и новаторството и бърза адаптация към новата обстановка и възможности бе по–скоро нещо очаквано. Корупционни схеми, наркотици, трафик на хора, данъчни престъпления и измамни, измами с държавни и европейски средства и фондове и т.н., нещата са все същите в нова обстановка. 

Променят ли се схемите на придвижване на „мръсните” пари?

Тук има може би най-голямата промяна поради наложилата се обстановка, която рязко ограничи свободното движение на хора, стоки и капитали в значителна степен. Фокус към дигитални услуги и продукти и най–вече по отношение на крипто валути. Както като инвестиционна и спекулативна стока, така и като лесно и относително анонимно средство за придвижване на пари извън досега на обичайната финансова система. В определени зони и моменти отново видяхме и засилване на опериране с пари в брой, което е нещо нормално в условия на несигурност и криза.

Смятате ли че текущата ситуация ще се отрази на увеличаване случаите на вътрешен фрод?

Не бих казал че може да се говори за увеличение на риска от вътрешни измами. По мое мнение нещата са малко по-различни от колкото при външните измамите свързани с дигиталната среда. Рискът от вътрешни измами не може да бъде пренебрегван, но значимостта му зависи от много фактори, вътрешно корпоративна нормативна среда и култура, прилаганите мерки за проверка и следене на служителите, за които има установен такъв риск поради заемана позиция и предмет на извършваните дейности.

Довежда ли промяната в пазарната ситуация до ревизия на полетата и стойностите в Риск Матрицата за оценка на риска от пране на пари?

Според мен задължително. Не съм привърженик на идеите за новото нормално, но следва всички да сме наясно със значителната промяна в това, което е обичайно и нормално поведение при екстремни обстоятелства и промяна в редица външни фактори. Новата обстановка изисква актуализация на рисковата матрица съобразно установените тенденции, следене за нови типологии и схеми неизползвани преди по отношение на дадени участници във финансовата система, наличието на множество нови играчи на пазара на банкови и платежни услуги, повечето от които носят различно ниво на риск и сигурност. Ограниченията доведоха до множество свободни парични ресурси, които търсят алтернатива на инвестиране, доходност и т.н. Става въпрос за средства както с престъпен, така и със законен произход. В този смисъл се промени транзакционния профил дори за обикновените потребители на банкови и финансови услуги.  Това изисква актуализация на матриците и профилите риск и мониторинг.

Смятате ли че използването на функционалност по Изкуствен Интелект би подобрило и направило по бърз този процес?

Определено това е едно от добрите решения в областта. Смятам че натрупаните данни и информация за изминалата една година са достатъчни за обучението на тези модули и подпомагането на дейностите по мониторинг на клиентите и превенция. Тези модели се считат и за далеч по-гъвкави от традиционните мониторингови системи по отношение адаптация към нови типологии и поведение. Същевременно, не мисля че е настъпил вече момента, когато машините ще могат да заменят изцяло човешкото участие. Системите и функционалностите с изкуствен интелект все още са далеч от съвършени и се развиват и навлизат тепърва. Добрата комбинация от подготвени професионалисти в добър екип и осигурени с необходимото оборудване и технологични решения все още е единствено сигурното и добро решение в областта.


About NOTO

Notolytix Ltd. was founded in 2015 by a group of – fraud prevention & IT veterans, from global companies like Groupon, Paysafe and Rakuten 

NOTO is an enterprise grade solution designed to address all financial crime threats. NOTO is data agnostic and uniquely flexible solution that empowers its users to efficiently combat fraud and money laundering across any vertical or industry. NOTO delivers unsurpassed ROI and truly global capabilities. 

One simple integration helps companies transform their approach to fraud, compliance and risk management in any sector or vertical. 

To learn more about NOTO, visit About NOTO